Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Xanh Viền Vàng Cao Cấp 23 Món BD17

Giá: 1.419.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Sứ xương

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Xanh Viền Vàng Cao Cấp 23 Món BD17

Giá: 1.419.000VND