Khay Nhựa Để Đũa Thìa, Nắp Nồi

Giá: 9.000VND

Đơn Vị Tính: Cặp

Chất Liệu: Nhựa Cao Cấp

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khay Nhựa Để Đũa Thìa, Nắp Nồi

Giá: 9.000VND