Ống Gốm Đựng Muỗng Đũa Có Khung Xách Kim Loại DC02

Giá: 171.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm + Kim Loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Ống Gốm Đựng Muỗng Đũa Có Khung Xách Kim Loại DC02