Bồn Cầu 1 Khối Cao Cấp Hoa Văn Vàng Trắng Mạ PVD VS01

Giá: 5.720.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bồn Cầu 1 Khối Cao Cấp Hoa Văn Vàng Trắng Mạ PVD VS01

Giá: 5.720.000VND