Chậu Lavabo Đa Giác LB07

Giá: 759.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm

Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm vòi nước

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Chậu Lavabo Đa Giác LB07

Giá: 759.000VND