Cọ Vệ Sinh Bồn Cầu Bằng Đá Bọt Biển

Giá: 21.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: đá bọt biển, nhựa

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Cọ Vệ Sinh Bồn Cầu Bằng Đá Bọt Biển

Giá: 21.000VND