Chậu Lavabo Tròn Đặt Bàn Mạ Vàng PVD LB19

Giá: 1.375.000VND1.595.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Sứ

Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm vòi nước

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Chậu Lavabo Tròn Đặt Bàn Mạ Vàng PVD LB19