Đầu Nối Vòi Nước Thông Minh Xoay 720 Độ Tăng Áp Lực Nước

Giá: 66.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Inox

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Đầu Nối Vòi Nước Thông Minh Xoay 720 Độ Tăng Áp Lực Nước

Giá: 66.000VND