Bộ Cây Sen Tắm Trắng Đứng Nóng Lạnh Bằng Đồng Thông Minh ST15

Giá: 2.497.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Đồng

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Cây Sen Tắm Trắng Đứng Nóng Lạnh Bằng Đồng Thông Minh ST15

Giá: 2.497.000VND