Vòi Nước Máy Giặt Bằng Đồng VN15

Giá: 65.000VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Chất liệu: Đồng
(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Vòi Nước Máy Giặt Bằng Đồng VN15

Giá: 65.000VND