Sen Cây Bồn Tắm Đứng Nóng Lạnh Mạ Màu Vàng Cao Cấp ST05

Giá: 5.473.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Đồng

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Sen Cây Bồn Tắm Đứng Nóng Lạnh Mạ Màu Vàng Cao Cấp ST05

Giá: 5.473.000VND