Vòi Rửa Bát Nóng Lạnh Bằng Đồng Cao Cấp VN28

Giá: 539.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Đồng

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Vòi Rửa Bát Nóng Lạnh Bằng Đồng Cao Cấp VN28

Giá: 539.000VND