Bộ Ấm Trà Bằng Sứ Màu Đỏ Họa Tiết San Hô BG08

Giá: 1.098.900VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Ấm Trà Bằng Sứ Màu Đỏ Họa Tiết San Hô BG08

Giá: 1.098.900VND