Ly Sứ 300ml Có Nắp Đậy Phong Cách Bắc Âu BG10

Giá: 297.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Ly Sứ 300ml Có Nắp Đậy Phong Cách Bắc Âu BG10

Giá: 297.000VND