Bộ Ấm Trà Phong Cách Bắc Âu Sang Trọng BG38

Giá: 1.320.000VND

♥ Đơn vị: Bộ

♥ Chất liệu: Gốm sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Ấm Trà Phong Cách Bắc Âu Sang Trọng BG38

Giá: 1.320.000VND