Khay Sứ Đựng Trái Cây, Bánh Mứt Đế Gỗ BG18

Giá: 328.900VND

  • Đơn vị: Cái
  • Chất liệu: Sứ
(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khay Sứ Đựng Trái Cây, Bánh Mứt Đế Gỗ BG18

Giá: 328.900VND