Bộ Bình Rượu Gốm 6 Ly Phong Cách Nhật Bản BD11

Giá: 957.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Gốm

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bình Rượu Gốm 6 Ly Phong Cách Nhật Bản BD11

Giá: 957.000VND