Bộ Chén Trà Sứ Men Hỏa Biến Màu Xanh Cao Cấp

Giá: 879.000VND

Đơn vị tính: Bộ
Chất liệu: Gốm sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Chén Trà Sứ Men Hỏa Biến Màu Xanh Cao Cấp

Giá: 879.000VND