Bát Đĩa Sứ Họa Tiết Giọt Nước Phong Cách Nhật Bản GN02

Giá: 31.000VND109.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Bát Đĩa Sứ Họa Tiết Giọt Nước Phong Cách Nhật Bản GN02