Bộ Bát Đĩa 11 Món Bằng Gốm BG16

Giá: 1.562.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Gốm + Kim Loại + Thủy Tinh

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Bộ Bát Đĩa 11 Món Bằng Gốm BG16