Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Hoa Văn Xanh Lam Viền Vàng 60 Món BD16

Giá: 4.510.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Sứ xương

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Hoa Văn Xanh Lam Viền Vàng 60 Món BD16

Giá: 4.510.000VND