Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Trắng Họa Tiết Hoa Cách Điệu 60 Món BD12

Giá: 3.190.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Sứ xương

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Trắng Họa Tiết Hoa Cách Điệu 60 Món BD12

Giá: 3.190.000VND