Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Trắng Viền Vàng 44 Món Cao Cấp BD10

Giá: 2.530.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Sứ xương

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Trắng Viền Vàng 44 Món Cao Cấp BD10

Giá: 2.530.000VND