Khay Sứ Đựng Trái Cây Sấy, Bánh Mứt Đế Gỗ BG25

Giá: 374.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Đồ sứ cao cấp + đế gỗ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khay Sứ Đựng Trái Cây Sấy, Bánh Mứt Đế Gỗ BG25

Giá: 374.000VND