Bồn Cầu Một Khối Màu Vàng Kim Mạ PVD VS09

Giá: 5.720.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bồn Cầu Một Khối Màu Vàng Kim Mạ PVD VS09

Giá: 5.720.000VND