Bồn Cầu Nguyên Khối Xả Siphong Mạ PVD Cao Cấp VS10

Giá: 7.920.000VND

Đơn vị tính: Cái
Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bồn Cầu Nguyên Khối Xả Siphong Mạ PVD Cao Cấp VS10

Giá: 7.920.000VND