Bồn Cầu Nguyên Khối Hoa Văn Sọc Ngang Mạ PVD VS11

Giá: 7.590.000VND

Đơn vị tính: Cái
Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bồn Cầu Nguyên Khối Hoa Văn Sọc Ngang Mạ PVD VS11

Giá: 7.590.000VND