Cây Sen Tắm Đồng Mạ Titan Nóng Lạnh Cao Cấp ST11

Giá: 1.573.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Đồng

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Cây Sen Tắm Đồng Mạ Titan Nóng Lạnh Cao Cấp ST11

Giá: 1.573.000VND