Dụng Cụ Đánh Trứng Cầm Tay

Giá: 3.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: hợp kim

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Dụng Cụ Đánh Trứng Cầm Tay

Giá: 3.000VND