Đĩa Ăn Bằng Sứ Tròn Kèm Khay Nước Chấm 9 Inch

Giá: 83.000VND

Đơn vị: Cái

Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Đĩa Ăn Bằng Sứ Tròn Kèm Khay Nước Chấm 9 Inch

Giá: 83.000VND