Khay Sứ Đựng Trái Cây 3 Tầng BG40

Giá: 439.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Khay Sứ Đựng Trái Cây 3 Tầng BG40