Khay Sứ Đựng Trái Cây Nhiều Tầng BG41

Giá: 330.000VND396.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Gốm

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Khay Sứ Đựng Trái Cây Nhiều Tầng BG41