Khay Sứ Đựng Bánh Mứt, Trái Cây Có Nắp Đậy KS04

Giá: 768.900VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khay Sứ Đựng Bánh Mứt, Trái Cây Có Nắp Đậy KS04

Giá: 768.900VND